Stödboende Vuxen

Livento AB

Vi erbjuder stödboende för vuxna i åldern 21-65 år. Boendet består av egna lägenheter som är spridda i Norrköping med omnejd.

Livento erbjuder stödboende för vuxna i åldern 21-65 år. Boendet består av egna lägenheter som är spridda i Norrköping med omnejd. Individen kan komma från en bakgrund av psykosocial problematik och/eller kriminalitet och missbruk. Livento erbjuder en kompetent personal som stöttar individen i att klara av ett eget boende. Hos oss bor individen i ett tryggt, säkert och välutrustat boende.

Utöver Norrköping har vi även stödboenden i Nyköping och Eskilstuna.

Bostad

Vi erbjuder individanpassade bostäder efter klientens behov. Alla boenden består av enskilda lägenheter

Jour

Vi på Livento finns tillgängliga dygnet runt!

Hälsa

Tillgång till legitimerad sjuksköterska, läkare och psykolog.

Personlig kontakt

Varje klient tilldelas en kontaktperson som utformar en individuell genomförandeplan tillsammans med klient. 

Mål

Alla mål i vårdplanen ska fullföljas och klienten ska bli autonom.

Sysselsättning

Hos oss får individen möjligheter till att hitta en sysselsättning där hon/han kan växa, både på det personliga men också på det sociala planet. Kompetensen inom vår personalgrupp gör att vi kan erbjuda sådant som körkortshjälp, kost – och träningsschema men framför allt motivation till att vilja bli den bästa versionen av sig själv. På Livento ser vi dig för den du är, och stärker dig till att bli den bästa versionen av dig själv!