Välkommen till Livento

individanpassat stödboende i NORRKÖPING

Kvalitet
Erfarenhet
Resultat
Tjänster

Våra tjänster

Diskussion gällande stödboende i Norrköping

Stödboende Vuxen

 Boendet består av egna lägenheter som är spridda i Norrköping med omnejd. 

Kollektivet

Kommande

Referenser

Vad våra kunder säger

Sed congue mollis orci et tempus. Etiam semper elit id turpis oSed congue mollis orci et tempus. Etiam semper elit id turpis ornare posuere a sit amet elitrnare posuere a sit amet elit.

Nulla mollis tristique blandit. Nam at accumsan felis, vitae pharetra nunc. Morbi imperdiet dui eu facilisis vestibulum. Sed dignissim non nibh auctor finibus. Integer mollis varius maximus.

Kund kund

Nulla mollis tristique blandit. Nam at accumsan felis, vitae pharetra nunc. Morbi imperdiet dui eu facilisis vestibulum. Sed dignissim non nibh auctor finibus. Integer mollis varius maximus.

Kund kund

Livento omsorg - för din framtid

Livento erbjuder vård med en humanistisk människosyn som grund. Vi tror på alla människors lika värde och allas rätt till att vara delaktiga i samhället.

 Livento utgår ifrån beprövade metoder och syftet med vården är att stärka individen i sig själv och sin egen förmåga och integrera dem i samhället.
Efter tiden på Livento ska individen ha fått med sig sunda värderingar av vår personal som är goda förebilder. Individen ska känna att han/hon varit delaktig i sin behandling och att de erbjudits trygghet. 

man och kvinna tittar på laptop

Varför livento ?


Ett självständigt liv - med oss vid din sida

Oavsett vilken bakgrund man kommer ifrån och oavsett vad man har i sitt bagage sedan tidigare finns det alltid en framtid. Vi sätter alltid individen i främsta rummet och hjälper denne att staka ut en ljus framtid - full av goda rutiner, givande sysselsättning, aktiviteter och ett självständigt liv.

 

Ett stödboende i Norrköping ger individen en chans att börja om och att göra det på rätt sätt. Vår personal är utbildad och kunnig, men framförallt är de väldigt engagerade i varje klients vardag. Målet är att alltid finnas där vi behövs. Vi är ett stöd i bakgrunden som hela tiden hjälper klienten att nå sina mål och att ta nästa steg i sin individuella utveckling. Tillsammans tar vi stegen mot en ljusare framtid. 

 


Egen bostad - anpassad för dina behov

Målet med varje klient är att denne ska bli autonom och ha rätten till ett självbestämmande. Ett stort steg i att nå detta handlar om att bo i en egen bostad och, till största del, kunna sköta sig själv.

Ett stödboende i Norrköping tillhandahållet av oss innebär en lägenhet som är anpassad efter den individ som ska bo där.

 

Bostaden ska möta de unika behov och krav som varje individ kan ställa – och den ska alltid kännas som en fast och trygg punkt i tillvaron. Vi finns hela tiden med i bakgrunden och stöttar våra klienter genom vardagens olika utmaningar. Allting börjar med bostaden och med den trygghet som rätt sådan för med sig. 

Vi har stödboenden i Norrköping i olika delar av staden och vi arbetar aktivt med att anpassa dessa utifrån klientens förutsättningar, behov och krav. Det ska bli mer än en bostad – det ska kännas som ett hem. 

 


Jour - vi finns här när du behöver oss

 

Vi vet att det kan komma utmaningar och vi vet också vikten av att snabbt kunna få kontakt med en person om dessa problem blir för stora. Därför är det också viktigt för oss att vara behjälpliga för alla våra klienter – oavsett tid på dygnet. Vår jour är öppen dygnet runt och vi är alltid redo att hjälpa våra klienter med allt från det lilla till det stora. 

Du bor ensam i ett stödboende i Norrköping – men vi finns alltid ett samtal bort om du behöver hjälp eller någon att prata med. I samma anda har vi också samarbeten med läkare, sjuksköterskor och psykologer som kan bistå med sin expertis om det finns behov.

 


Sätt upp mål med din kontaktperson

 

För att individen ska kunna nå sina mål är det viktigt att man skapar en genomförandeplan. En genomförandeplan kan hjälpa till att skapa en mer individanpassad vård och omsorg där klientens behov – oavsett hur dessa ser ut – alltid står i centrum. 

Vilka mål har klienten – och hur ska vi kunna agera för att nå dessa? Varje klient får en kontaktperson utsedd och det är tillsammans med denne som en genomförandeplan skapas. Viktigt att komma ihåg är att den alltid är individuell och att det aldrig handlar om en sprint. Det är ett marathon där varje steg får ta den tid det tar.