Välkommen till Livento

stödboende Eskilstuna

Kvalitet
Erfarenhet
Resultat

Livento Stödboende för boende från Eskilstuna - för din framtid

Boende i egna lägenheter, grundat i en humanistisk människosyn.

Vi erbjuder klienter från Eskilstuna ett stödboende där lägenheten anpassas fullt ut efter de unika behov som varje individ har. Om det sedan handlar om funktionsnedsättning, om psykisk ohälsa eller om en bakgrund med droger eller kriminalitet är i sammanhanget oväsentligt.

Vårt mål är att individanpassa vården och hjälpen. Vi ser människan och vi blickar – tillsammans och sida vid sida med våra klienter – framåt mot framtiden. Vad du har i bagaget är oväsentligt. Vi hjälper dig mot en ljusare framtid. 

Våra klienter bor i egna lägenheter som finns i Norrköping med omnejd. Att man bor själv är ett stort steg mot ett autonomt och självbestämmande liv. Det innebär aldrig att man är ensam – vi är alltid närvarande och erbjuder exempelvis jour dygnet runt dit man alltid kan ringa. 

 

Varför livento ?

Utbildad, erfaren och engagerad personal

Personalen är vår största tillgång. Varje klient till oss får en kontaktperson som man upprättar en genomförandeplan tillsammans med. Genomförandeplanen individanpassas och säger vilka mål man har – och vilken hjälp, vård och stöd man behöver för att nå dessa. Planen följs upp regelbunden och löpande utvärderingar sker tillsammans med klienten. Det är alltid klientens behov som står i centrum. 

Vår personal är utbildade och har lång erfarenhet. Detta i kombination med ett personligt engagemang ger varje klient möjligheten till bästa tänkbara stöd och vård. En viktig del för oss är att erbjuda hjälp på fler språk än svenska då vi genom detta också kan stötta fler personer från Eskilstuna med behov av ett stödboende. 

 

Sysselsättning ger växande individer

Att bo själv innebär inte att man är ensam. Vi jobbar alltid nära våra klienter och en viktig del i detta är att hjälpa till med att hitta givande och – för individen – lämpliga sysselsättningar. En person kanske drömmer om att ta körkort? En annan kanske vill börja studera, medan en tredje individ vill hitta glädjen som finns i att börja motionera. 

En meningsfull sysselsättning får personer att växa och ta nästa steg. Det gäller både individuellt och rent socialt. Vi tror på människors lika värde och är fast övertygade om att alla har en plats och en funktion att fylla i vårt samhälle. Att ha någonting att göra och något att längta efter är viktigt. 

 

Ett stödboende ska ge trygghet

Ett stödboende för dig som kommer från Eskilstuna ska vara mer än ett boende. Vi skapar inte bostäder – vi vill bygga känslan av ett hem. Varje klient ska känna den där tryggheten som ett hem för med sig. Man ska känna att det är här man bor – och genom detta också kunna stärka sig själv mot att ta steget mot en bättre framtid. 

Tryggheten är viktig – och detsamma gäller för stödet. Många behöver känna att det finns någon som bryr sig och som hjälper till då det är extra tungt i vardagen. Vårt mål är att vara den hjälpen och det stödet. Det handlar aldrig om en quick fix eller en sprint. Vi arbetar långsiktigt tillsammans med våra klienter och med målet att varje individ ska bli den absolut bästa versionen av sig själv. Med oss blir framtiden ljusare. 

 

Trygghet i fem punkter

  • Eget ansvar
  • Tillgänglig personal
  • Utveckling
  • Individanpassat boende
  •  Hjälp att komma tillbaka