Välkommen till Livento

stödboende Nyköping

Kvalitet
Erfarenhet
Resultat

Livento Stödboende - för din framtid

Boende i egna lägenheter

Hos oss finns den kompetens och det stöd du behöver för att möta en ljus framtid. Oavsett vilka behov du har och hur din bakgrund ser ut kommer du att mötas av respekt, engagemang och kompetens från oss. Och, du kommer att mötas av en lägenhet som är helt anpassad för just dina unika behov. 

Vi erbjuder individanpassad stöttning för personer som, av olika skäl, behöver det och vi ser alltid personen och människan. Ditt bagage och din bakgrund är viktiga aspekter att ta hänsyn till – men din framtid är ännu viktigare. Vi hjälper dig på vägen mot en ljusare framtid och ett liv med självbestämmande. 

 

Varför livento ?

Individanpassat stöd och hjälp i vardagen

Målet med vår verksamhet är att erbjuda individanpassad hjälp och stöd för personer med behov att klara av vardagen och alla de utmaningar som den för med sig. 

Ett stödboende för klienter från Nyköping är mer än en bostad. Samtliga lägenheter vi tillhandahåller anpassas efter klientens behov och där ett av ledorden är trygghet. Klientens ska känna den trygghet som ett hem ska innebära och genom detta också kunna utvecklas i rätt riktning. 

Rätt bostad och ett tryggt boende är grunden i att fortsätta resan framåt. I kombination med vår personals kunskap, erfarenhet och personliga engagemang så kan varje klient nå de mål vi tillsammans satt upp. 

 

Genomförandeplan

Vilka mål har du och hur når vi dessa? Tillsammans med din kontaktperson skapas en genomförandeplan där vi går igenom vilket stöd och vilken hjälp klienten kommer att behöva för att behov, önskemål och målbilder ska uppnås. 

Genomförandeplanen är en väldigt viktig del i vår verksamhet – och likaså att varje klient känner sig trygg med – och har förtroende för – sin kontaktperson. Genomförandeplanen följs upp med regelbundna intervaller och den anpassas alltid efter varje klients unika behov av vård, hjälp och stöd. Dina behov står alltid i centrum.

 

Vi erbjuder jour dygnet runt

Att varje klient från Nyköping erbjuds ett stödboende innebär att man också bor själv – men aldrig att man är ensam. Vi finns där dygnet runt och erbjuder jour dit man kan ringa om man behöver hjälp – oavsett vad det handlar om. 

Samtidigt har vi även samarbeten med läkare, sjuksköterskor och psykologer som kan – vid behov – bidra med sina unika kunskaper och expertis. Att alltid kunna få den hjälp man behöver är en viktigt del i vår verksamhet. 

Givande sysselsättning hjälper dig att växa

Lika viktigt som att få stöd och hjälp är det att känna att man gör någonting meningsfullt. Att ha en sysselsättning – eller flera stycken – hjälper till att växa som människa. Detta både rent socialt, men även individuellt. Ensamhet kan vara hämmande. 

Vi hjälper alltid våra klienter att – utifrån behov, förutsättningar och mål – hitta givande och stimulerande sysselsättningar. Det kan innebära att man påbörjar en körkortsutbildning. Det kanske handlar om att man ställer om sitt liv och börjar träna på gym, delta i idrotter eller där man exempelvis sätter upp ett schema för kosten. Det kan även handla om att lära sig att tillaga maten som ska serveras i ett kostschema. 

Hur sysselsättningen ser ut beror helt på individen, men oavsett vilket finns vi alltid där och hjälper till. Hos oss finns stödet och hjälpen som många behöver för att möta en ljusare framtid.