Skyddat boende

Livento AB

Vi erbjuder skyddat boende i olika boendeformer, både planerade och akuta placeringar.

Vi individanpassar boendestödet och arbetar med både det inre och yttre skyddet. Vår erfarna personal besitter hög kompetens kring våld i hemmet, hedersrelaterat våld och hotbilder som uppstår i samband med kriminalitet. Vi erbjuder jour dygnet runt för de skyddsplacerade och ordnar med de praktiska sakerna, såsom larm. Målet med skyddsplaceringen är att få den boende att känna sig trygg igen och leva ett liv fritt från hot och våld.